Gabioni

Žičani koševi

Gabioni – žičani koševi su sa svih strana zatvoreni kavezi izrađeni od  duplocinkovanog heksagon pletiva (2,7 i 3mm debljine). Najčešće se za punjenje gabiona koristi kamen. 

Najčešće dimenzije žičanih koševa su 3x1x1m, 2x1x1m, 1x1x1m, 2x1x0,5m. Dimenzije se mogu prilagođavati po zahtevu investitora.

Slaganjem gabiona se dobijaju potporne konstrukcije u području zaštite i stabilizacije tla i regulacije tokova.

Osobine gabiona: 

  1. Visoka otpornost i trajnost- u stanju su da se odupru velikom pritisku. 
  2. Fleksibilnost: Prilagođavaju se svim terenima sa nestabilnim podlogama gde su se bolje pokazali od betonskih konstrukcija.
  3. Vodopropustivi: Karakteriše ih poroznost koja omogućava protok vode, čime se sprečava hidraulički pritisak na stranice gabiona.
  4. Ekološki: Gabioni se nakon izvesnog vremena stope sa oklinom u kojoj su postavljeni. Konstrukcija obrasta lokalnom vegetacijom.
  5. Kvalitet materjala i kratak period montaže.
  6. Brža i jefitnija ugradnja od betonskih zidova.

Primena: U građevinarstvu, izgradnja drumskih i železničkih nasipa, mostova, potpornih zidova, brana.

Gabioni se koriste za stabilizaciju obala i nagiba od erozije tako što zadržavaju zemlju i druge čvrste materijale od prevrtanja, klizanja ili loma temelja, kako bi se sprečilo ispiranje mulja i gornjeg sloja zemljišta tokom jakih kiša pa čak i poplava. Imaju primenu u estetskim konstrukcijama bašti i pejzaža.

Terramesh gabioni sa repom

Terramesh gabioni sa repom su  proizvedeni od duplocinkovane žičane mreže kod koje su povezani zadnji panel (rep) i rubovi čeonog dela u obliku gabiona. Čeoni deo se puni kamenjem što obezbeđuje potrebnu jačinu konstrukcije.

Specifično oblikovanje prednjeg dela elemenata omogućuje njihovu primenu za jačanje izuzetno strmih kosina. Koriste se i za regulaciju vodotokova.

Dimenzije su kao kod običnog gabionskog koša + dužina repa koja je 3 i 3,2m ili može biti druga mera repa po zahtevu investitora.

Madraci

Madraci su vrsta žičanog koša-gabiona do najviše 30cm visine izrađeni od heksagonalnog žičanog pletiva, dimenzije 2.2x80x100mm.

Stvaraju barijeru koja sprečava erozju, za stabilizaciju nasipa i obala. Smanjuju brzinu protoka vode tako što zadržavaju zemlju i druge čvrste materijale od prevrtanja, klizanja ili loma temelja, kako bi se sprečilo ispiranje mulja i gornjeg sloja zemljišta tokom kiša i poplava.

Najčešća dimenzija madraca je 3x2x0,3m.

Pošaljite upit