Stubovi

Stubovi se proizvode u visinama koje odgovaraju visini panela. Stubovi sa anker pločom se postavljaju na betonski parapet, dok se usadni stubovi postavljaju u betonske stope. Dimenzije stubića su 50x50x1,5mm koji je prošao kroz proces toplocinkovanja i plastifikacije. Stubić se isporučuje sa pripadajućom plastičnom kapicom. 

Dostupne visine stubova: 0,83m; 1,03m; 1,23m; 1,53m; 1,73m; 2,03m

Ovi stubovi se takođe mogu koristiti za sve vrste univerzal pletiva koje proizvodimo.

Pošaljite upit