Heksagon pletivo

Heksagonalno pletivo je duplocinkovano (Zn+) ili Zn+Al u skladu sa standardom EN 10244/2/2009. Debljine 2,7 do 3 mm. Pletivo tipa heksagon je šestougaona pletena žica. Veličina otvora okca je 80mmx100mm.

Najčešća primena heksagon pletiva je pri postavljanju mreže za zaštitu kosina od odrona. Zaštita kosina pored saobraćajnica, u kamenolomima, pri iskopavanjima tunela i rudnika. Koristi se za proizvodnju žičanih koševa-gabiona, terramesh gabiona sa repom i madraca za regulaciju vodotokova i klizišta. 

Pošaljite upit